Detta ingår

Detta ingår

Välj 20 eller 50 meter stängsel och om du skall använda transformator eller batteri. Svårare än så är det inte att komma igång. Grundsatsen kan du sedan vid behov bygga på med ytterligare stängsel.

Detta ingår i grundsatsen:

  • Elstängsel, 20 eller 50 m
  • Markpinnar, 20 eller 50 st
  • Transformator med ansl.kabel (15m)
  • Skarvklämma
  • Testpenna
  • Monteringsanvisning

Här nedan är en beskrivning av det som ingår i grundsatserna.

En grundsats med 50 meter stängsel och transformator.

Testpenna

Med testpennan kontrollerar du att det är ström i stängslet.

Så här gör du:
Håll testpennans spets mot den ena eltråden på stängslet och klämman på sladden mot den andra eltråden. Lampan i handtaget kommer nu att lysa om det är ström i stängslet.

Testpenna
Kontroll med testpennan att det är ström i stängslet.

Elstängsel och markpinnar

Grundsatserna innehåller 20 eller 50 meter stängsel. Skall du hägna in ett större område kan den större grundsatsen + extrastängsel behövas. Gäller det ett mindre grönsaksland, en uteplats etc så kan det räcka med den mindre grundsatsen..

Elstängsel och en påse med markpinnar.
Stängslets ändar kan nypas ihop med skarvklämman. Tänk på att klämman skall placeras på stängslets insida!

Skarvklämma

Skarvklämman används om du sätter ihop stängslets båda ändar så det får en sluten form, t ex om du hägnar in gräsmattan, en plantering, grönsakslandet etc.

Skarvklämma
Stängslets ändar kan nypas ihop med skarvklämman. Tänk på att klämman skall placeras på stängslets insida!

Batteri

Vill du slippa att dra fram en sladd till stängslet, har en kolonilott eller en sommarstuga som saknar ström eller liknande är batteridrift en bra lösning.

Batteriet är på 15V har en ca 30 cm lång anslutningskabel med kontakter, vilka nyps fast på stängslets två eltrådar.

Ett batteri kan du använda till 100 m stängsel.

Batteri med anslutningskabel och kontakter.
Pallkragsodling med Snigelbroms och batteri.
Här ett grönsaksland med batteriet placerat på en träpinne. Batteriet är fastsatt med en gummilina.Här ett grönsaksland med batteriet placerat på en träpinne. Batteriet är fastsatt med en gummilina.

Transformator

Transformatorn (15V) är godkänd för utomhusbruk (IP44) och har en 15 m lång anslutningskabel med kontakter, vilka nyps fast på stängslets två eltrådar.

En transformator kan du använda till 250 m stängsel.

Transformator med anslutningskabel och kontakter.